ĎAKUJEME                      ZA CHVÍLE ...


Ďakujeme. Spolu v Rajci.

dg&Sašky

BreakFestival v Červenom kláštore.  Rodinne.        V radosti.

25.6.2017 dg&P

Awakening 2017
Awakening 2017

V Liptov Aréne sa uskutočnilo stretnutie ľudí so sprievodným programom hudobných kapiel a rečníkov v úmysle ďakovať a modliť sa za Slovensko a slovenský národ. 

18.6.2017 - s kapelou Timothy


Osobité miesto má deň, keď sme boli vo väznici v Leopoldove. Kristus koná v srdciach mnohých mužov, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody.

21.5.2016