JEDEN PRÍBEH. JEDNA CESTA. JEDEN BOH

Dominika

Narodená a bývajúca v Košiciach, pochádza z hudobníckej rodiny. Na ZUŠ ukončila I. stupeň hry na klavír pod vedením M. Hollej. Ku gitare sa dostala na konci II. stupňa ZŠ vďaka katechétke Gitke Novákovej. Aktivity škôl a miestny farský zbor sa stali miestom spoznania a zdokonaľovania hry na ďalšie hudobné nástroje, ako je hra na akordeón, perkusie, basgitaru, flautu. Počas ZŠ a SŠ so spolužiačkou Z. Eperješiovou (Skyva; Poetica musica) získali viaceré hudobné ocenenia. Prvé piesne napísala  v 14 rokoch. Niektoré pretrvali podnes (Odpusť, Pane). Neskôr, túžiac živiť sa hudbou, sa so začínajúcou kapelou Midas zúčastnila Košickej súťaže Rokoko (2010). Víťazné I. miesto prinieslo nové možnosti (napr. predskokan Peter Bič Projekt). Paralelne však prišiel zlom, keď po osobne silnej skúsenosti s Bohom sa Dominika rozhodla odpovedať na túžbu šíriť Posolstvo Evanjelia. Nevidiac v tom čase cestu ohlasovať evanjelium v komerčnej sfére, rozhodla sa zložiť svoje dary a talenty Bohu . Rok pôsobila ako učiteľka v súkromnej anglickej škôlke a ako lektorka pre SŠ prednášajúc na rôzne témy spojené s evanjelizáciou a výchovnými koncertmi. Popri štúdiu bakalárskeho ročníka Teologickej fakulty KU v KE bola vychovávateľkou ZŠ pri ZZ pre dlhodobo hospitalizované deti na internom a psychiatrickom oddelení v KE. Už vtedy navštevovala bytové stretko pod vedením Slavomíri Filipakovej, ktorého členkou je aj dnes. V spolupráci s kňazmi sa toto spoločenstvo podieľa na príprave rôznych víkendových aktivít (Škola mladej rodiny, Škola zrelej rodiny, Ale zbav nás zlého,..) V spoločenstve Maják, ktorého členkou bola oficiálne niekoľko rokov a v ktorom bola tiež dlho formovaná, prvýkrát viedla verejne modlitbu chvál ešte s pôvodnou kapelou Mahanaim. Postupne prichádzali pozvania na rôzne festivaly a iné kresťanské iniciatívy. Vzácna bola možnosť evanjelizácie väzňov v Leopoldove. V súčasnosti jej hlas môžeme počuť na 12 nosičoch, vrátane autorského CD -DVD V srdci mi znie (2015). Radosť z evanjelia, spolu s priateľmi, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou či už priamou účasťou alebo modlitbou, naďalej šíria prostredníctvom slova a hudby. Každý talent a túžba sa stala z pôvodného miesta životného cieľa či úspechu prostriedkom pre väčší cieľ a zmysel života - intímne spoločenstvo Lásky, ktoré je večné. Lebo predsa jediné, čo napokon ostáva, je Láska a spoločenstvo - večnosť plná oslavy vďaka Ježišovi Kristovi. A to Vám túžime vyspievať a zdieľať ...