JEDEN PRÍBEH. JEDNA CESTA. JEDEN BOH

     "Ako Ty si sa dal celý, ja sa Ti dávam celý. Ty buď mojím Pánom a Kráľom. Naplň ma svojím Duchom Svätým. Veď ma a priveď ma do neba, Ježiš. Amen."                                                             To je modlitba, ktorá zmenila náš, aj môj život. A to tak, že sa odvtedy deň za dňom presviedčame a ďakujeme za dar života, ktorý je ponúkaný v plnosti v akýchkoľvek okolnostiach.