VYSTÚPENIA

17. September 2017

Benefičný koncert / Detva

22.-23. September 2017

Ženská konferencia / Sliač

.