VYSTÚPENIA

17. September 2017

Benefičný koncert / Detva

30. September 2017
Dudince Chvály

1. Október 2017 (CZ Zlín)

Stretnutie

.