PRIATELIA

Na rôzne miesta, kde prichádza pozvanie, je to zväčša tím ľudí, priatelia:
Saška Dugasová, Saška Kalinayová, Maroš Vataščin, Nika Rozkošová, Štefan Bicák, 
Marek Neupauer, Jakub Bačinský, Anička Ščavnická, Jozef Dysko a ďalší.

"Ako Ty si sa dal celý, ja sa Ti dávam celý. Ty buď mojím Pánom a Kráľom. Naplň ma svojím Duchom Svätým. Veď ma a priveď ma do neba, Ježiš. Amen."
To je modlitba, ktorá zmenila aj môj život. A to tak, že sa odvtedy deň za dňom presviedčam o dobrote Jediného Boha a ďakujem za najlepšie rozhodnutie môjho života.