Vitajte
                    "Pevná je sťa luna..."                                                                       ..z piesne (CD D4V1D) 

           nové CD        

  s hudbou z aktuálnej inscenácie tanečného

divadla

ATak // D4V1D

Verím, že dary, ktoré nám Boh dáva nedáva len nám samým. Ale Jeho dar pre nás skrze nás všetkým. A keď si tak navzájom dávame, čo nám On dáva, odovzdávame si tak kúsok z Neho.


Tak vám to tu teraz s úprimnou radosťou a bázňou vo viere odovzdávam. To, čo mi  v srdci znie, keď sa stretám alebo chcem stretať  s Bohom.