Život v túžbe 
 vyspievania Života

nové CD s hudbou z aktuálnej inscenácie tanečného divadla ATak // D4V1D

Verím, že dary, ktoré nám Boh dáva nedáva len nám samým. Ale Jeho dar pre nás skrze nás všetkým. A keď si tak navzájom dávame, čo nám On dáva, odovzdávame si tak kúsok z Neho.


Tak vám to tu teraz s úprimnou radosťou a bázňou vo viere odovzdávam. To, čo mi  v srdci znie, keď sa stretám alebo chcem stretať  s Bohom.