ďakujeme za chvíle

Ďakujeme za júl-september `17.

  • BA Kapucíni
  • SEMfest
  • Nové Svitanie
  • Verím Pane
  • CampFest
  • Detva - Benefičný koncert 

Ďakujeme.       

Rajec Heaven

Awakening 2017
Awakening 2017

Liptov Aréna 18.6.`17

Stretnutie ľudí so sprievodným programom hudobných kapiel a rečníkov v úmysle ďakovať a modliť sa za Slovensko a slovenský národ. 

Kapela Timothy


Osobité miesto má deň, keď sme boli vo väznici v Leopoldove. Kristus koná v srdciach mnohých mužov, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody.

21.5.2016