HUDOBNÉ ROZPRÁVKY

Spolupráca

s Jankom Hrubovčákom

Kto to je?

Člen Košickej Štátnej Filharmónie (pozauna), multiinštrumentalista, vášnivý zberateľ historických hudobných nástrojov, tvorca nápaditých interaktívnych hudobných rozprávok a výchovných koncertov pre deti MŠ, ZŠ či SŠ.

Janko a Dominika - dlhoroční známi, susedia, rodinní priatelia, kolegovia.

Ponuky rozprávok:

Rozprávky aj výchovné koncerty je možné uskutočniť v rámci celého Slovenska. Program sprevádza pestrá paleta hudobných nástrojov, sprievodné obrázky deja, či priama maľba. Deti sú do programu aktívne zapájané.

 Výber: