jeden príbeh. jedna cesta. jeden Boh.

     "Ako Ty si sa dal celý, ja sa Ti dávam celý. Ty buď mojím Pánom a Kráľom. Naplň ma svojím Duchom Svätým. Veď ma       a priveď ma do neba, Ježiš. Amen."
To je modlitba, ktorá zmenila náš, aj môj život. A to tak, že sa odvtedy deň za dňom presviedčame a ďakujeme za dar života, ktorý je ponúkaný v plnosti v akýchkoľvek okolnostiach.