kontakt

MANAGEMENT BOOKING

+421 915 115 327   

dgmanagement@post.com


+420 722 046 908 - Vlastik Pecl

hudebni.promoter@gmail.com

Tvorbu môžete podporiť na tomto čísle účtu: IBAN SK3611000000002918937533

Dôvod dobrovoľného príspevku? Kto finančne nemôže a chce, nech môže mať. Kto môže a túži tiež prispieť, môže ľubovoľnou výškou a možnože tak prispeje aj za iných. Ďakujeme.

,,Nikto totiž medzi nimi netrpel biedou, pretože všetci, čo mali polia a domy, ich predávali a čo za ne utŕžili, prinášali ... a každý dostal podľa toho, koľko potreboval." (Sk4,34-35)