kontakt

MANAGEMENT & BOOKING 

+421 917 289 878
Jozef Makar
dgmanagement@post.com

Tvorbu môžete podporiť na tomto čísle účtu: IBAN SK3611000000002918937533

Dôvod dobrovoľného príspevku? Kto finančne nemôže a chce, nech môže mať. Kto môže a túži tiež prispieť, môže ľubovoľnou výškou a možnože tak prispeje aj za iných. Ďakujeme.

,,Nikto totiž medzi nimi netrpel biedou, pretože všetci, čo mali polia a domy, ich predávali a čo za ne utŕžili, prinášali ... a každý dostal podľa toho, koľko potreboval." (Sk4,34-35)